มอบทุนการศึกษา ปี 2566 ที่ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา เขตหนองจอก

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัทฯ แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม   นำโดย นาย เตชินท์

ถิรมงคลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วย แผนกการตลาด ทำพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 (ป.6) ที่ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา  แขวงลำผักชี

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่อนบาท)

การมอบทุนการศึกษา ช่วยสนับสนุนนักเรียนในการต่อยอดการศึกษาของพวกเขา โดยทำให้พวกเขาสามารถ

เข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถตามติดความฝันและเป้าหมายทางการศึกษา

ของตนได้