Category Archives: กิจกรรมเพื่อสังคม

มอบทุนการศึกษา ปี 2566 ที่ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา เขตหนองจอก

บริษัทฯ แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม นำโดย นาย เตชินท์ ถิรมงคลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วย แผนกการตลาด ทำพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำปี 2566

บริษัท ฯ แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม สร้างความสุขในวันเด็ก ปี2567

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม ได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาทักษะต่างๆของพวกเขา “มอบของขวัญวันเด็ก 2567” ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลศาลาแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา