แบตเตอรี่ลิเธียมโฟล์คลิฟท์  72  V

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ด้วยมาตราฐานคุณภาพ Li-ion คุณภาพสูง

คุณสามารถนำ แบตเตอรี่ลิเธียมไป Connect เพื่อให้เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าที่คุณต้องการได้

รุ่นรถโฟล์คลิฟท์ | แบตเตอรี่ลิเธียม 72V

ควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความจุการจัดเก็บพลังงาน (Ah) เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ตามระยะเวลาที่ต้องการ  แบตเตอรี่ลิเธียม 72V ดีกว่า? ด้อยกว่าอย่างไร?  เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

LITHIUM ION BATTERY

แบตเตอรี่ลิเธียม 72V

ลิเธียม1
  • ใช้งานยาวนาน 10 ปี
  • ชาร์จ 2 ชม
  • ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

 LEAD-ACID BATTERY

แบตเตอรี่ ชนิดตะกั่วกรด

แบตเตอรี่-ตะกั่ว
  • ใช้งานได้แค่ 2 – 4 ปี
  • ชาร์จ 8 ชม
  • ต้องเติมน้ำกลั่น
ทำไมต้องแบตเตอรี่ลิเธียม 72V
แบตเตอรี่ลิเธียม 72V  เน้นคุณภาพ

ประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม ด้วยเซลล์ ยี่ห้อ CATL เซลล์ที่แบรนด์ชั้นนำ

ใช้ในรถยนต์ Tesla, BMW, และ Mercedes-Benz

CATL ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001 และ IATF 16949

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ที่ยอมรับในระดับสากล

สาระน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม 72V

ประโยชน์ของแบตเตอรี่ลิเธียม ความรู้ อยู่ทางด้านล่าง

มาตรฐาน | แบตเตอรี่ลิเธียม 72V

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ISO 9001 : 2015

ISO-EA
  • ISO 9001 : 2015

มาตรฐานของระบบบริหาร คุณภาพ (QualityManagement

System: QMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สำหรับ

ได้รับการสนับสนุน

การลงทุน Borad of Investment (BOI)

สนับสนุน BOI
  • Borad of Investment (BOI)

หน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์

ทางด้านภาษีอากร

มาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (QMS ) องค์การใช่มาตรฐาน เพื่อแสดงถึงความสามารถใน

การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมาก

ที่สุดในชุด IOS 9000 และเป็นมาตรฐานเดียวในชุดที่องค์กรต่างๆสามารถรับรองได้

Untitled-8

CUSTOMER REFERENCE

Pre-Order lithium batteries

มีโปรเจคพิเศษ? เปลี่ยนจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าตะกั่วกรดเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม| สั่งพิเศษได้เลยเราทำให้ได้

กดเพื่อ LINE มาคุยกัน/ปรึกษากันได้ครับ