แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลการกุศล

แบตเตอรี่ลิเธียมรถโฟล์คลิฟท์การกุศล

บริษัท เอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์ จำกัด (แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า) มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็น

ผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมฟุตบอลการกุศลนี้ วันอาทิตย์ที่18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่

เราสามารถร่วมกับชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ต่อทุกคนได้

แบตเตอรี่ลิเธียมรถโฟล์คลิฟท์กิจกรรมฟุตบอลการกุศล
ความสามัคคีทีมแบตเตอรี่ลิเธียมรถโฟล์คลิฟท์
สร้างสัมพันธ์แบตเตอรี่ลิเธียมรถโฟล์คลิฟท์
แบตเตอรี่ลิเธียมรถโฟล์คลิฟท์ประสบการณ์ที่ดี

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าการกุศล

การเล่นฟุตบอลการกุศลไม่เพียงแต่เสริมสร้างสุขภาพและความพึงพอใจในการทำงาน แต่ยังเป็นโอกาสที่

น่าตื่นเต้นในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และสร้างความสนุกสนานและความผูกพันที่แข็งแรง

ขึ้นในทีมแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในบริษัท

ของเรา

เราเชื่อว่าการสนับสนุนกิจกรรมทางกีฬาเช่นนี้จะสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในทีมแบตเตอรี่

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ที่สำคัญ และเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กรทั้งหมด

ขอขอบคุณที่ให้โอกาสให้เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ และเรายินดีที่จะร่วมงานกับทุกท่าน เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีและทำให้กิจกรรมนี้เป็นที่จดจำในทุกคนที่เข้าร่วม