วิธีเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่รถยกอย่างถูกวิธี

แบตเตอรี่รถยก (หรือโฟร์คลิฟต์) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนและการใช้งานของรถยกไฟฟ้า

โดยทั่วไปแล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยกจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด (lead-acid battery) หรือแบตเตอรี่

ลิเธียม-ไอออน (lithium-ion battery) ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยกและความต้องการของการใช้งาน

สาระน่ารู้


 • ประเภทของแบตเตอรี่รถยก
 • ข้อดีและข้อเสียของแบตเตอรี่รถยกแต่ละประเภท
 • ขั้นตอนการเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่รถยก
 • การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยก

แบตเตอรี่รถยกมีหลายประเภท แต่หลักๆ ที่ใช้กันมีดังนี้:

 • แบตเตอรี่รถยกชนิดตะกั่ว-กรด (Lead-Acid Battery)

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดน้ำ (Flooded Lead-Acid Battery) : เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กันมากที่สุดในรถยก โดยมี

น้ำกลั่นเป็นส่วนประกอบในการเก็บประจุไฟฟ้า ต้องการการบำรุงรักษาเช่นการตรวจสอบและเติมน้ำกลั่น

เป็นประจำ

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบไม่ต้องเติมน้ำ (Sealed Lead-Acid Battery หรือ VRLA) : ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

มากนักเพราะเป็นระบบปิด มีสองประเภทคือ AGM (Absorbent Glass Mat) และ Gel Cell

 • แบตเตอรี่รถยกชนิด ลิเธียม-ไอออน (Lithium-Ion Battery)

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว-

กรด  ใช้เวลาชาร์จสั้นกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า  ไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนัก

ข้อดีและข้อเสียของแบตเตอรี่รถยกแต่ละประเภท

แบตเตอรี่รถยกตะกั่ว-กรดน้ำ (Flooded Lead-Acid Battery)

ข้อดี:

 • ราคาถูกกว่า
 • มีประวัติการใช้งานยาวนาน
 • สามารถทนต่อการชาร์จแบบลึกได้ดี (Deep Discharge Tolerance)

ข้อเสีย:

 • ต้องการการบำรุงรักษาสม่ำเสมอ (การเติมน้ำกลั่น)
 • น้ำหนักมาก
 • มีการปล่อยแก๊สไฮโดรเจนในขณะชาร์จ ทำให้ต้องมีการระบายอากาศที่ดี
 • มีความเสี่ยงในการเกิดการรั่วไหลของกรด

แบตเตอรี่รถยกตะกั่ว-กรดแบบไม่ต้องเติมน้ำ (Sealed Lead-Acid Battery หรือ VRLA)

ข้อดี:

 • ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก
 • ปลอดภัยกว่าเนื่องจากไม่มีการรั่วไหลของน้ำกรด
 • ไม่มีการปล่อยแก๊สในขณะชาร์จ
 • ใช้งานได้หลากหลายในสภาวะที่หลากหลาย

ข้อเสีย:

 • ราคาแพงกว่าแบบน้ำ
 • ประสิทธิภาพลดลงในอุณหภูมิสูง
 • มีอายุการใช้งานสั้นกว่าเมื่อใช้งานในสภาวะการชาร์จแบบลึก (Deep Discharge)

แบตเตอรี่รถยกลิเธียม-ไอออน (Lithium-Ion Battery)

ข้อดี:

 • ประสิทธิภาพสูงและน้ำหนักเบา
 • อายุการใช้งานยาวนานกว่า
 • ใช้เวลาชาร์จน้อยกว่า
 • ไม่ต้องการการบำรุงรักษา
 • ไม่มีการปล่อยแก๊สในขณะชาร์จ
 • ประสิทธิภาพการทำงานไม่ลดลงในอุณหภูมิสูง

ข้อเสีย:

 • ราคาสูง
 • ต้องการระบบจัดการแบตเตอรี่ที่ซับซ้อน (Battery Management System – BMS)
 • ความเสี่ยงในการเกิดความร้อนสูงเกินไป (Thermal Runaway) ถ้าไม่มีระบบจัดการที่ดี
 • ยังไม่มีประวัติการใช้งานยาวนานในตลาดรถยกเท่ากับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

การเลือกแบตเตอรี่รถยกที่เหมาะสมควรพิจารณาจากการใช้งานและความต้องการเฉพาะของคุณ

รวมถึงงบประมาณที่มีในการลงทุนครับ

Upload Image...

การเติมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่รถยกชนิดตะกั่ว-กรดเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อรักษาอายุการใช้งานและ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รถยก นี่คือขั้นตอนในการเติมน้ำกลั่น:

ขั้นตอนการเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่รถยก

1.เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

น้ำกลั่น : ควรใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์เท่านั้นเพื่อป้องกันการสะสมของแร่ธาตุในแบตเตอรี่

ถุงมือป้องกันและแว่นตานิรภัย : เพื่อป้องกันการสัมผัสกับกรดในแบตเตอรี่และป้องกันอันตรายจากสารเคมี

 

ไขควง : สำหรับเปิดฝาแบตเตอรี่ บางแบตเตอรี่อาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ

ผ้าเช็ดหรือกระดาษทำความสะอาด : สำหรับทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ฝาแบตเตอรี่และ

เพื่อเช็ดคราบสกปรก

2.เตรียมพื้นที่ทำงาน

พื้นที่ทำงาน เพื่อเติมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่รถยกเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้:

ทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ แบตเตอรี่รถยก

เก็บขยะและสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ : เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น  ใช้ผ้าเช็ดหรือกระดาษ

ทำความสะอาด : เช็ดฝุ่นและคราบสกปรกรอบๆ แบตเตอรี่รถยก เพื่อให้สามารถเข้าถึงฝาแบตเตอรี่รถยก

ได้ง่ายและลดความเสี่ยงที่จะมีสิ่งสกปรกตกลงไปในแบตเตอรี่รถยก

ตรวจสอบว่ารถยกอยู่ในสถานที่ที่มั่นคงและปลอดภัย

วางรถยกบนพื้นราบและแข็งแรง : เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่หรือการเอียงระหว่างการทำงาน

ล็อคล้อของรถยก: ใช้เบรคล้อหรืออุปกรณ์ล็อคล้อเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของรถยก

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม : ให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานมีการระบายอากาศที่ดี ปลอดจากแหล่งประกายไฟหรือ

วัสดุไวไฟ และไม่มีคนเดินผ่านบ่อยๆ

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

แจ้งผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง : ให้ทราบว่าคุณกำลังทำงานกับแบตเตอรี่รถยก เพื่อให้ทุกคนระมัดระวังแล

ลีกเลี่ยงการรบกวน

จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง : ไว้ใกล้มือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) : เช่น ถุงมือและแว่นตานิรภัย ตลอดการทำงาน

 

การเตรียมพื้นที่ทำงานอย่างถูกต้องจะช่วยให้การเติมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่รถยกเป็นไปอย่างราบรื่นและ

ปลอดภัย

3.ปิดเครื่องและถอดสายไฟแบตเตอรี่รถยก

ปิดเครื่องรถยกและถอดสายไฟแบตเตอรี่รถยกเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ

ปิดเครื่องรถยก : เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ถอดสายไฟแบตเตอรี่รถยก : เริ่มจากขั้วลบ (สีดำ) ก่อน แล้วตามด้วยขั้วบวก (สีแดง) เพื่อป้องกันการเกิด

ประกายไฟระหว่างการทำงาน

4.เปิดฝาแบตเตอรี่รถยก

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อเปิดฝาแบตเตอรี่ของรถยก เช่น ประแจหรือไขควง (บางแบตเตอรี่รถยก

อาจมีฝาเปิดง่าย)

5.ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น

ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่รถยก หากระดับน้ำต่ำกว่าแผ่นตะกั่วให้เติมน้ำกลั่น

 • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น ประแจขนาดเล็กหรือเครื่องวัดระดับน้ำกลั่น เพื่อตรวจสอบระดับน้ำกลั่น

ในแต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่รถยก

6.เติมน้ำกลั่น

ค่อยๆ เติมน้ำกลั่นลงในแต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่รถยกจนกว่าจะถึงระดับที่เหมาะสม

เติมน้ำกลั่น (ถ้าจำเป็น): หากพบว่าระดับน้ำกลั่นในแต่ละเซลล์ต่ำกว่าแผ่นตะกั่ว ให้เติมน้ำกลั่นลงไปใน

แต่ละเซลล์โดยใช้ปลอกแบตหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม แต่อย่าเติมน้ำกลั่นเกินระดับที่กำหนด

 • ระดับน้ำที่เหมาะสมคือประมาณ 1/2 ถึง 3/4 นิ้วเหนือแผ่นตะกั่ว

7.ปิดฝาแบตเตอรี่

หลังจากเติมน้ำกลั่นเสร็จสิ้น ปิดฝาแบตเตอรี่รถยกให้แน่น

8.ทำความสะอาด

เช็ดทำความสะอาดรอบๆ ฝาแบตเตอรี่รถยกและตรวจสอบว่ามีคราบหรือสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการเติมน้ำหรือไม่

9.ติดตั้งสายไฟ

ติดตั้งสายไฟแบตเตอรี่รถยกกลับเข้าที่และตรวจสอบความแน่นของขั้วต่อ

10.ตรวจสอบการทำงาน

เปิดเครื่องรถยกและตรวจสอบว่าแบตเตอรี่รถยกทำงานได้ปกติ

ข้อควรระวัง

 • ควรสวมถุงมือป้องกันและแว่นตานิรภัยตลอดกระบวนการ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกรดในแบตเตอรี่โดยตรง
 • ควรทำการเติมน้ำกลั่นในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

การเติมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่เป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รถยก

การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยก

1.การชาร์จแบตเตอรี่

 • ชาร์จแบตเตอรี่ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อป้องกันการเสียหายและยืดอายุการใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงการชาร์จเกินเวลาที่กำหนด

2.การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

 • ตรวจสอบและเติมน้ำกลั่นให้เพียงพอ
 • ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และตรวจสอบความแน่นของสายไฟ

3.การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

 • ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก แต่ควรเก็บในที่เย็นและแห้ง

การเลือกใช้แบตเตอรี่สำหรับรถยกควรพิจารณาจากการใช้งาน ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ของแบตเตอรี่แต่ละประเภท

การเลือกใช้แบตเตอรี่รถยก

การเลือกใช้แบตเตอรี่รถยกที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและข้อจำกัดของแต่ละแบรนด์

รถยก ส่วนมากแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดมักจะใช้งานในรถยกทั่วไปที่มีการใช้งานประจำอยู่หลายชั่วโมงต่อวัน

ในขณะที่แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนมักนิยมใช้ในรถยกที่ต้องการการจ่ายพลังงานที่สูงและมีความเสถียรสูง

กว่าในเชิงเทคนิคบางประการ

ดังนั้น การเลือกใช้แบตเตอรี่รถยกควรพิจารณาจากความต้องการการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน

เพื่อให้ได้ผลการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดในการขับเคลื่อนรถยกของคุณครับ