แบตเตอรี่ลิเธียม life po4

แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4

life po4 ย่อมาจาก Lithium Iron Phosphate ซึ่งเป็นสูตรเคมีของแบตเตอรี่ลิเธียม (Lithium Battery)

ที่มีโครงสร้างโลหะสามองค์ประกอบหลักคือ ลิเทียม (Lithium), เหล็ก (Iron), และฟอสเฟต (Phosphate)

ซึ่งมักถูกนำมาใช้ในแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงและประสิทธิภาพดีในการใช้งานต่างๆ เช่นในรถยนต์

ไฟฟ้า,ระบบพลังงานทดแทน, และอุปกรณ์พกพาต่างๆ

life po4 (Lithium Iron Phosphate) คือ ชนิดของเซลล์แบตเตอรี่ที่ใช้ life po4  เป็นวัสดุในการสร้างคอลัมน์

ของแบตเตอรี่ ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกลศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในแอพลิเคชันต่าง ๆ

ที่ต้องการความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

ลักษณะสำคัญของ life po4

 • ความปลอดภัยสูง: life po4 เป็นที่รู้จักกันด้วยความปลอดภัยสูง และมีความต้านทานต่อการไหม้และ

การระเบิดมากกว่าหลายชนิดของแบตเตอรี่ลิเธียมอื่นๆ เช่น Li-ion (Lithium-ion)

 • อายุการใช้งานยาว: แบตเตอรี่ life po4  มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีการทนทานต่อการชาร์จและ

ดิสชาร์จที่ดีมาก สามารถให้บริการในระยะเวลานานๆ โดยรวม

 • ประสิทธิภาพสูง: life po4 มีประสิทธิภาพในการส่งมอบพลังงานที่ดี มีอัตราการสลับสถานะสูง และ

สามารถรับและส่งกระแสไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพ

 • น้ำหนักเบา: แบตเตอรี่ life po4 มีน้ำหนักที่เบาเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่อื่นๆ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งาน

ในแอพลิเคชันที่ต้องการน้ำหนักเบา เช่น รถยนต์ไฟฟ้า

 • ความเสถียร: แบตเตอรี่ life po4  มีความเสถียรและมีการสูญเสียพลังงานที่ต่ำในระหว่างระยะเวลาที่

ไม่ได้ใช้งาน ราคาที่เหมาะสม: ในบางกรณี, แบตเตอรี่ life po4 มีราคาที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพที่ได้รับ

สรุป

นั่นคือข้อดีหลายประการของแบตเตอรี่ life po4 ที่ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในตลาด

อย่างไรก็ตาม, การเลือกใช้แบตเตอรี่ยังขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละแอพลิเคชัน

หรือโครงการ

หลักการทำงานของ life po4

หลักการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4 เป็นกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นภายใน

เซลล์แบตเตอรี่ โดยมีขั้วบวก (Cathode), ขั้วลบ (Anode), และสาร ele lyte ที่ช่วยในการสื่อสารอิเล็กตรอน

การชาร์จ

 • ในขั้นตอนการชาร์จ, กระแสไฟฟ้าจะถูกนำเข้าไปยังแบตเตอรี่
 • ที่ขั้วลบ (Anode), อิเล็กตรอนจะถูกส่งเข้าไปในลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4

ทำให้ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเปลี่ยนไปเป็นลิเธียมไอออน life po4

 • ที่ขั้วบวก (Cathode),ลิเธียมไอออนฟอสเฟตไปรับอิเล็กตรอนที่ถูกส่งมาจากขั้วลบ

การจัด

เก็บพลังงาน

 • ในขั้นตอนนี้, ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4 ที่เกิดขึ้นที่ขั้วบวกถูกจัดเก็บไว้ใน

แบตเตอรี่เพื่อเป็นพลังงานที่ใช้งานได้ภายหลัง

 • ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่มีพลังงานเพิ่มขึ้นทำให้แบตเตอรี่ชาร์จได้

การใช้งาน 

 • เมื่อแบตเตอรี่ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือระบบที่ต้องการพลังงาน, ลิเธียมไอออน

ฟอสเฟตที่อยู่ที่ขั้วบวกจะเริ่มปฏิกิริยาเคมี

 • ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4 จะปลดอิเล็กตรอนที่ถูกเก็บไว้มาเป็นกระแสไฟฟ้า

การปฏิกิริยา

ทางเคมี

 • ที่ขั้วบวก, ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4  ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการไหลของ

อิเล็กตรอนไปยังขั้วลบ

 • ที่ขั้วลบ, อิเล็กตรอนไปรับที่แต่ละลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4

การวนเวียน

 • กระบวนการทั้งหมดจะถูกทำซ้ำในทุก ๆ รอบการทำงานของแบตเตอรี่, ซึ่งเป็นที่นิยม

เรียกว่า “การวนเวียน” หรือ “การไซคลิ่ง” (cycling)

 • แต่ละรอบการวนเวียนทำให้แบตเตอรี่สามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้หลายครั้ง

การทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4 นี้เน้นไปที่ความปลอดภัยและความเสถียรทาง

เทคนิค,ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการใช้งานในหลายทาง เช่น ในรถยนต์ไฟฟ้า, ระบบพลังงานทดแทน,

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา

ข้อดี life po4

อายุการใช้งานยาวนาน:

 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4 เมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน, ซึ่งวงจรชีวิตสามารถเข้าถึง

ได้ถึง 4000 รอบขึ้นไป  สมรรถนะที่สูงนี้ช่วยลดความต้องการในการเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างบ่อย

ความปลอดภัย:

 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4 มีความปลอดภัยสูง, ผ่านการทดสอบความปลอดภัย

อย่างเข้มงวด มีความเสถียรทางเคมีที่ทำให้ลดโอกาสการระเบิดหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่

ทนต่ออุณหภูมิสูง:

 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4  ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี, ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง

(-20℃ ถึง 70℃). นี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม:

 • ไม่มีโลหะหนักใดๆ ในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4 , ทำให้เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีสารพิษหรือสารที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีผลหน่วยความจำ:

 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4  สามารถชาร์จและคายประจุได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลหน่วย

ความจำ (memory effect) นี้ทำให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นการใช้งาน

แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด (Lead-Acid Battery) VS แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด (Lead-Acid Battery) และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4  คือชนิดของ

แบตเตอรี่ที่ใช้ในแง่มุมและเชื่อมโยงกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือข้อแตกต่างสำคัญระหว่างทั้งสอง

เทคโนโลยีและวัสดุ:

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

ใช้กระบวนการเคลือบซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่และใช้กรดซึ่งมักจะเป็นกรด

กำมะหยี่และกรดไฮโดรคลอริก

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ฟอสเฟต lifepro4 

ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4 ที่มีความปลอดภัยและเสถียร

ทางเคมีวัสดุหลักคือลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4

น้ำหนักและขนาด:

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

มีน้ำหนักสูงและมีขนาดใหญ่มาก, ทำให้ไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มี

ข้อจำกัดในพื้นที่หรือที่มีน้ำหนักที่ต้องการให้เบา

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ฟอสเฟตlife po4

มีน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็ก  ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการ

น้ำหนักที่เบาและขนาดที่ Compact

อุณหภูมิการทำงาน:

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

มีประสิทธิภาพที่ดีในอุณหภูมิทั่วไป  แต่ประสิทธิภาพอาจลดลงในอุณหภูมิต่ำ

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ฟอสเฟต life po4

มีประสิทธิภาพที่ดีทั้งในอุณหภูมิสูงและต่ำ  ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานใน

สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิแปรปรวน

วงจรชีวิตและการรองรับการชาร์จ:

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

มีประสิทธิภาพที่ดีในอุณหภูมิทั่วไป  แต่ประสิทธิภาพอาจลดลงในอุณหภูมิต่ำ

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ฟอสเฟต life po4

มีวงจรชีวิตที่ยาวนานและสามารถรองรับการชาร์จได้ดี  ไม่มีปัญหา

Memory Effect

ความปลอดภัย:

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

มีความเสี่ยงในการระเบิดและปลดไฟฟ้าในกรณีที่ใช้งานไม่ถูกต้อง

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ฟอสเฟต life po4

มีความปลอดภัยสูงและไม่มีความเสี่ยงในการระเบิด

สรุป

การเลือกใช้แบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของแต่ละสถานการณ์  แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดเป็น

ที่นิยมในรถยนต์ที่ใช้งานทุกระบบเพราะราคาที่ถูกและมีประสิทธิภาพที่ดีในสภาพการทำงานปกติในทวี

ความคิดเชิงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นทางเลือกที่นิยมในรถยนต์

ไฟฟ้า แอพลิเคชันที่ต้องการน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพทางเคมีสูง 

การเปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4 และแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด

(Lead-Acid) ในแง่มุมต่าง ๆ

มุมต่างๆ life po4  ตะกั่ว-กรด
แรงดันเซลล์: 3.2 V 2.0 V
ความหนาแน่นของพลังงาน: 200 Wh/kg 60–110 Wh/kg
การคายประจุ: 0.2C – 1C 0.2C
อายุวงจร: ประมาณ 4000 รอบ ประมาณ 500-800 รอบ
อัตราการปลดปล่อยตัวเอง (เดือน): <3% 15%-30%
ค่าบำรุงรักษา: ไม่ต้องการบำรุงรักษา ค่าบำรุงรักษาสูงและต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ
อุณหภูมิในการทำงาน: -20℃ ถึง 70℃ −35 ℃ ถึง 45℃

ปัจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4

 • อายุการใช้งาน (Cycle Life): อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต life po4  มักถูกวัด

จากจำนวนวงจรการชาร์จและปลดปล่อยที่สามารถทำได้ก่อนที่ประสิทธิภาพจะลดลง ค่าอายุการใช้งานสูง

แสดงถึงความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 • ความลึกของการดึงพลังงาน (Depth of Discharge – DOD) : DOD แสดงถึงการดึงพลังงานของ

แบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานในแต่ละรอบ ยิ่ง DOD มีค่ามาก, แบตเตอรี่จะถูกใช้งานมากขึ้น ซึ่งสามารถมีผลต่อ

อายุการใช้งาน.

 • การวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost Analysis) : ต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาการเลือกใช้

แบตเตอรี่ การพิจารณาต้นทุนต้องคำนึงถึงราคาตั้งแต่ต้นทางผู้ผลิต, ราคาการบำรุงรักษา, และค่าใช้จ่าย

ในการดูแลรักษา

แน่นอน! lifepro4 (Lithium Iron Phosphate) มีความแตกต่างและความเด่นในหลายๆ ด้าน เมื่อเทียบกับ

แบตเตอรี่ลิเธียมอื่นๆ ดังนี้:

ลิเธียมพื้น
 • ความปลอดภัย : life po4 มีความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากไม่มีการสร้างแก๊ส ไม่มีเสี่ยงที่จะเกิด

การระเบิดหรือการไหม้เมื่อเกิดการใช้งานผิดปกติ

 • ความแรงในการจ่ายไฟ: life po4  สามารถจ่ายไฟได้สูงกว่าแบตลิเธียมได้ถึง 10 เท่า ทำให้

มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ต้องการการจ่ายไฟสูง

 • อายุการใช้งาน : life po4 มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 4000 รอบ ในขณะที่แบตลิเธียมทั่วไปมัก

จะมีอายุการใช้งานระหว่าง 300-500 รอบเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า life po4  สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า

 • ความยาวนานและการรักษา : life po4  ไม่ต้องการการบำรุงรักษาแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ไม่ต้องการ

การชาร์จที่เต็มเป็นประจำ และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการและรักษา

 • เทคโนโลยีและการผลิต : การผลิตแบตเตอรี่ life po4 มีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

 • การทนทานต่อการทำลาย: life po4 มีความทนทานต่อแรงกดและการกระแทกที่ดี ทำให้เหมาะสำหรับ

การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน

ดังนั้น life po4  ได้รับความนิยมในการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ, และอายุการใช้งานที่

ยาวนาน